Spłaszczenie tablicy wielowymiarowej

Napisana na własne potrzeby jak zwykle, prosta funkcja do zamiany wielowymiarowej tablicy na jej „spłaszczoną” postać.

function array_flat ($array, $key = '')
{
	$output = array();
	if (is_array($array))
	{
		foreach ($array as $k => $v)
			if (is_array($v))
				$output = array_merge($output, array_flat($v, $k . '.'));
			else
				$output[$key . $k] = $v;
	}
	return $output;
}
Code language: PHP (php)

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Leave a Reply