Modyfikacja wtyczki ionic-plugin-keyboard

Przy pisaniu aplikacji wymuszających tryb pełnoekranowy także po uruchomieniu (ionic.Platform.isFullScreen = true) może pojawić się problem z przycinaniem contentu przy widocznej klawiaturze. Problem konkretnie na urządzeniach z systemem Android.

Obejściem problemu jest modyfikacja kodu wtyczki (./plugins/ionic-plugin-keyboard/src/android/IonicKeyboard.java):

if ("init".equals(action)) {
  cordova.getThreadPool().execute(new Runnable() {
    public void run() {
    	//calculate density-independent pixels (dp)
      //http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
      DisplayMetrics dm = new DisplayMetrics();
      cordova.getActivity().getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(dm);
      final float density = dm.density;
      final int densityDpi = dm.densityDpi;

      //http://stackoverflow.com/a/4737265/1091751 detect if keyboard is showing
      final View rootView = cordova.getActivity().getWindow().getDecorView().findViewById(android.R.id.content).getRootView();
      OnGlobalLayoutListener list = new OnGlobalLayoutListener() {
        int previousHeightDiff = 0;
        @Override
        public void onGlobalLayout() {
          Rect r = new Rect();
          //r will be populated with the coordinates of your view that area still visible.
          rootView.getWindowVisibleDisplayFrame(r);
          
          PluginResult result;
          
          int statusHeight = 0;
          if (densityDpi >= 240)
          	statusHeight = (int)(38 * density);
          else if (densityDpi >= 160)
          	statusHeight = (int)(25 * density);
          else
          	statusHeight = (int)(19 * density);
          
          int heightDiff = rootView.getRootView().getHeight() - r.bottom + statusHeight;
          int pixelHeightDiff = (int)(heightDiff / density);
          if (pixelHeightDiff > 100 && pixelHeightDiff != previousHeightDiff) { // if more than 100 pixels, its probably a keyboard...
          	String msg = "S" + Integer.toString(pixelHeightDiff);
            result = new PluginResult(PluginResult.Status.OK, msg);
            result.setKeepCallback(true);
            callbackContext.sendPluginResult(result);
          }
          else if ( pixelHeightDiff != previousHeightDiff && ( previousHeightDiff - pixelHeightDiff ) > 100 ){
          	String msg = "H";
            result = new PluginResult(PluginResult.Status.OK, msg);
            result.setKeepCallback(true);
            callbackContext.sendPluginResult(result);
          }
          previousHeightDiff = pixelHeightDiff;
         }
      };

      rootView.getViewTreeObserver().addOnGlobalLayoutListener(list);
    	
    	
      PluginResult dataResult = new PluginResult(PluginResult.Status.OK);
      dataResult.setKeepCallback(true);
      callbackContext.sendPluginResult(dataResult);
    }
  });
  return true;
}

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz