Aktualizacja Curl w Ubuntu 22.04

W systemie Ubuntu 22.04 ostatnią dostępną wersją Curl jest wersja 7.81.0, co może powodować pewne trudności jeśli chcemy skorzystać z funkcjonalności dostępu do protokołu RTSP z autoryzacją Digest – problem występujący od wersji 7.66.0 i poprawiony dopiero w wersji 7.87.0, czyli już niedostępnej w repozytorium apt dla tej wersji systemu.

Rozwiązaniem jest oczywiście instalacja (naj)nowszej wersji, oczywiście w miarę możliwości zgodnej z systemem bez budowania dodatkowych bibliotek. Dlatego o wsparciu dla HTTP3 można w tym wariancie zapomnieć, bo biblioteka ngtcp2 dostępna w apt nie obsługuje wymaganego quictls.

Sam proces instalacji jest całkiem prosty i może być wykonany na istniejącą w systemie wersję curl’a.

apt install autoconf libtool libbrotli-dev libnghttp2-dev libssh-dev libidn2-dev zlib1g-dev libzstd-dev libgss-dev librtmp-dev libldap-dev libpsl-dev libgsasl-dev build-essential
git clone https://github.com/curl/curl.git
cd curl
autoreconf -fi
./configure --with-openssl --with-nghttp2 --with-brotli --with-libidn2 --with-libssh --with-zlib --with-zstd --with-gssapi --with-librtmp --enable-websockets --enable-ldap --enable-ldaps
make && make install
sudo ldconfig
Code language: Shell Session (shell)

Opublikowano

w

przez

Komentarze

Leave a Reply